RSS - xml

Kontrollerades senast: 2022-11-08 13:51:41

(M)ichaela's

Politik, liv och humor

I SVT idag om skatter

2019-03-14 16:57
Från michaelafletcher
I SVT Rapport framträdde jag i 07:30-sändningen om skillnaden mellan lägst och högst kommunalskatt. Mellan de båda ytterlägena Österåker och Dorotea skiljer det drygt 6 kronor per intjänad hundralapp, eller omräknat närmare 22 000 kronor mer i plånboken per år … Fortsätt läsa

Södra boulevarden

2019-03-13 15:18
Från michaelafletcher
Österåkers kommun växer och nya bostadsområden tar form. Den framtida expansionen och den infrastruktur som behövs i dess kölvatten har belysts i den översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige våren 2018. En viktig del av den framtida infrastrukturen är den s.k. … Fortsätt läsa

Solskiftets äldreboende

2019-03-06 11:39
Från michaelafletcher
Sedan några år har Solskiftets äldreboende dragits med underskott. Kommunstyrelsen har sedan 2017 anmodat produktionsstyrelsen att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Det är också av väsentlig betydelse för att åstadkomma … Fortsätt läsa

Internationella Engelska Skolan

2019-03-05 16:21
Från michaelafletcher
För att räta ut eventuella frågetecken kring Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Österåker vill jag redovisa läget som det ser ut nu. Många elever från Österåker går på IES i Täby och det finns ett stort intresse för en … Fortsätt läsa

Pengarna ska ut till eleverna!

2019-03-04 19:40
Från michaelafletcher
Jag vill med detta inlägg stark tillbakavisa de felaktiga uppgifterna om kommunens ekonomi som florerar i olika sociala medier. Att sänkt skatt skulle ha lett till en skolkris, vilka vissa hävdar. Trots god ekonomi i kommunen och ökad skolpeng uppvisar … Fortsätt läsa

Österåker – där friheten är ännu större

2018-11-19 14:51
Från michaelafletcher
Mitt inledningsanförande – Budgetfullmäktige 19 november 2018 Fru ordförande, ledamöter, åhörare på plats och via webben och radio; Jag avser inleda med vad som gör att jag kan lämna över denna alliansbudget för antagande. Den ekonomiska situationen i Österåker är … Fortsätt läsa

94 Mkr mer och sänkt skatt – Budget Österåker 2019

2018-10-24 16:27
Från michaelafletcher
Den moderatledda alliansens budget för 2019 läggs på kommunstyrelsens bord idag. Budgeten innehåller 94 miljoner mer i satsningar jämfört med 2018, varav drygt 60 miljoner går till skola och utbildning. Samtidigt sänker vi kommunalskatten, som vi brukar göra när det … Fortsätt läsa

Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

2018-10-24 08:02
Från michaelafletcher
Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya … Fortsätt läsa

Inbjuden att tala med Moderatkvinnor i Riksdagen

2018-10-12 05:22
Från michaelafletcher
Mycket hedrad att få bli inbjuden att den 15 november i Riksdagen få berätta för MQ, Moderat Kvinnor, (och andra?) om vad som drev mig att bli politiskt aktiv, från icke ”politiskt skolad” med ett liv ”före detta” och hur … Fortsätt läsa

Radio Moderat i Österåker

2018-09-14 16:49
Från michaelafletcher
I morgon lördag den 15 september kl.11:00-12:00 sänder Radio Moderat som vanligt. Studion gästas av numera riksdagsledamot Kjell Jansson. Kjell är också länsföbundsordförande i Stockholm. Morgondagens program blandas av politiska resonemang, regeringsfrågan, de frågor Kjell särskilt vill arbeta med som … Fortsätt läsa