RSS - xml

Kontrollerades senast: 2022-11-08 12:42:10

lifebygia

Livet är en överraskning varje sekund! för det mesta bra! jag omfamnar all glädje, om tårar faller vill jag ta emot dem och slänga dem vid en växt som skall växa till underbart syre :)

ENJOY - LIVE - SMILE // NJUT - LEV - LE

2019-01-20 20:02
Nu är det ett tag sedan!!
Ni som skall svänga till vänster i en rondell!! Blinka vänster innan ni kör in och inte när ni åkt över till andra avfarten bara blinka höger !! Det gör mig ARG!! Jag tror du ska rakt fram!! När jag är mitt emot i rondellen.  VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT att göra detta?
Ni som kritiserar de som sjunger  fast än vi inte är underbara artister?? Sjung ni också istället :)
Ni som kritiserar den andras lycka! Försök att vara lyckliga själva istället. Ni som kritiserar någons klädsel och utseende sluta med det genast!!
Ni som är snåla!! Sluta vara snåla. Ni som gnäller börja uppskatta istället.
Jaha en sådan dag idag :) hur eller hur så är vi på samma båt:) det enda vi kan göra är att samarbeta förnuftigt:)
NJUT - LEV - LE
//
Now it's been a while ago !!
You who should turn left in a roundabout !! Blink left before you drive in and not when you went over to the second exit just flash right !! It makes me angry !! I think you are going straight ahead !! When I am opposite the roundabout. Why is it so difficult to do this?
You who criticize those who sing even that we are not wonderful artists ?? Come on sing you to instead :)
You who criticize the other's happiness! Try to be happy youself instead. You who criticize someone's outfit and appearance STOP this right away !!
You who are grumpy !! Stop being grumpy!  Begin to appreciate instead.
Well one such day today :) how or how we are, we are on the same boat :) the only thing we can do is to cooperate sensibly :)
ENJOY - LIVE - SMILE
 
 
 
 
 

Så viktigt

2018-09-06 22:45

DIN RÖST ÄR VIKTIG
Så viktigt att gå och rösta. Låt oss gemensamt bli stark, starkare, STARKAST
Sverige = bästa nation att leva i, VI behöver kunna ha kvar de guld värda grundvärderingar och med fasta mål sträva efter det bästa.
Kristdemokraterna har människan i fokus från start till åldrande.
DIN RÖST ÄR VIKTIG!

 

Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET? // T...

2018-04-16 06:18
 
 

Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET? //  This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
 
I höst kan vi ALLA vara med och lyfta fram det vi tycker är viktigast i vår vardag.
Jag vet vad jag tycker är viktigt.
Vet vi ALLA det.
Vi behöver få våra barn och unga värdera livets gåva.
Det är vi vuxna som behöver göra detta rätt.
Ja? Vem är det som kommer att kunna styra nationen när vi är äldre???
Låt oss komma ihåg vad vi odlar idag är vad blommar imorgon.
Stort ansvar vi har.

Värdig start i ödmjukhet  -  till ett värdigt slut med ödmjuk värdighet............ STORT ANSVAR.
Hur skall LIVET levas mellan start och slut.
Hur vill vi ha det.
//
This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
This fall, we can ALL be involved in highlighting what we think is most important in our everyday lives.
I know what I think is important.
Do we all know that?
We need to have our children and young people appreciate the gift of life.
We adults are who need to do this right.
Yes? Who is it that will be able to control the nation when we are older ???
Let's remember what we grow today is what blooms tomorrow.
Great responsibility we have.

Worthy start in humble - to a worthy end with humble dignity ............ GREAT RESPONSIBILITY.
How should life be lived between start and end.
How do we want it to be?

 

Can we change something // μπορουμε να αλλάξουμε κάτι // kan vi ändra något

2018-03-29 07:36
 
Funderar! ! Om en människa har blivit helt ogiltig i allt nästan som händer omkring sig?? När skall man ingripa och se om man kan göra något?  För om man frågar blir svaret en ryckning i axlarna.  Hur länge klarar ett själ att vara sådan! Om det är en i ens närhet frågar jag mig själv om jag kan göra något? Och om jag har gjort något.  Detta med obalanserad själ är svårt.  Kan det fattas något? Vad kan det vara som fattas? Eller fattas det någon sort av kanske sympati i människan som mår dåligt? Är man kanske för egoistisk?  Att om det inte är som en själv vill att allt skall vara kanske de inte klarar av denna konflikt med sig själv? Vad viktigt det är att inte bara tänka på sig själv! Det måste vara väldigt tungt att alltid se till att en själv skall må bäst! Då blir man ju själv till slut
Samspel, respekt ödmjukhet, givmild själ det är vad som krävs att en själ skall må bra! Så tror jag starkt.
Jag får fundera lite till.

Ber till Gud om glädje till alla  omkring mig.
//
Thinking! ! If a man or women has become completely void of anything nearly that happens around him / her?? When should we intervene and see if anything can be done? Because if you ask, the answer is a shrug of the shoulders. How long can a soul be like that? If there is one close to you, I ask myself if I can do something? And if I've done anything. These unbalanced soul is difficult. Cane it be something missing? What could it be? Or lack of some kind of sympathy perhaps in the man or eomen who feels bad? can they be perhaps too selfish? That if there is not as  one self wants everything to be, they might not manage this conflict with in them self? How important it is to not only think of yourself! It must be very hard to ensure that such a selfness  must be best! Then finally yous end up alone.
Teamwork, respect, humility, generous soul, that's what it takes to be for a soul to feel good! So I believe strongly.
I have to think some more.

Praying to God for joy to everyone around me.
//
Σκέψη! ! Αν ένας άνθρωπος έχει γίνει απολύτως άδιαφορος τίποτα το ότι συμβαίνει γύρω του βλέπει?? Πότε πρέπει να παρέμβει καπιος και να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι; Διότι, αν σας ρωτήσεις η απάντηση είναι ένα κούνημα των ώμων. Πόσο καιρό μπορεί μια ψυχή να είναι έτσι! Αν υπάρχει κάποιος κοντά σε σας σε μενσ, αναρωτιέμαι αν μπορώ να κάνω κάτι; Και αν έχω κάνει κάτι. Αυτή η μη ισορροπημένη ψυχή είναι δύσκολη. Δεν πρέπει να είναι κάτι που λείπει; Τι θα μπορεί να λυπεί;  Κάποια κατανόηση;  ίσως ο άνθρωπος που αισθάνεται άσχημα; Είναι ίσως πολύ εγωιστικό;  Ότι αν υπάρχει κατι και δεν είναι όπως τα θελει, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη σύγκρουση με τον εαυτό της / του; Πόσο σημαντικό είναι το να μη μόνο σκεφτομαστε τον εαυτό μας! Πρέπει να είναι πολύ σκληρο για να διασφαλίσουμε ότι μια τέτοια δυνατότητα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό! Στη συνέχεια ετσι, ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλιώς θα μείνει μόνος / μόνοι.
Η ομαδική εργασία, ο σεβασμός, ταπεινότητα, γενναιόδωρη ψυχή, αυτό είναι ό, τι χρειάζεται για να είναι μια ψυχή να αισθάνεται καλά! Έτσι, πιστεύω ακράδαντα
Θα πρέπει να σκεφτω λίγο περισσότερο.

Προσεύχομαι στο Θεό για χαρά σε όλους γύρω μου.

 

HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE? // HUR BESTÄMDA ...

2018-02-06 19:38
 
Detta år är valår. HUR BESTÄMDA ÄR VI att greppa tag och värdera LIVET?
I höst kan vi ALLA vara med och lyfta fram det vi tycker är viktigast i vår vardag.
Jag vet vad jag tycker är viktigt.
Vet vi ALLA det.
Vi behöver få våra barn och unga värdera livets gåva.
Det är vi vuxna som behöver göra detta rätt.
Ja? Vem är det som kommer att kunna styra nationen när vi är äldre???
Låt oss komma ihåg vad vi odlar idag är vad blommar imorgon.
Stort ansvar vi har.

Värdig start i ödmjukhet  -  till ett värdigt slut med ödmjuk värdighet............ STORT ANSVAR.
Hur skall LIVET levas mellan start och slut.
Hur vill vi ha det.
//
This year is the election year. HOW DETERMINED ARE WE TO GET HOLD ON WHAT WE VALUE IN LIFE?
This fall, we can ALL be involved in highlighting what we think is most important in our everyday lives.
I know what I think is important.
Do we all know that?
We need to have our children and young people appreciate the gift of life.
We adults are who need to do this right.
Yes? Who is it that will be able to control the nation when we are older ???
Let's remember what we grow today is what blooms tomorrow.
Great responsibility we have.

Worthy start in humble - to a worthy end with humble dignity ............ GREAT RESPONSIBILITY.
How should life be lived between start and end.
How do we want it to be?
 
 

600 000 people in peaceful demonstration, I salut them // 600 00 människor i ...

2018-01-22 14:49
Follow a little story efter ny writing please
//
Följ en liten historia efter mitt skrivande är du snäll.
 
Jag blir så förvånad när jag ser att människor som kan samla ihop sig, organisera upp en sådan stor demonstration de brinner för i all tysthet och i ett fredligt lugn. Det kvittar i vilken nation egentligen. Nu är det dock Grekland jag pratar om. Detta omtalade namn Makedonien som många kanske tycker..... Vad är det de bråkar om???? Är inte så simpelt för de som lever i den regionen (nationen). Varför skall vissa helt plötsligt kunna skriva om historia.  Nu går det djupare en bara namnet Makedonien. De som vill heta så och har fått detta av nationer som inte lever i Grekland tillåter också i detta fall att säga att vissa härskare son har funnits och är skrivna i historien helt plötsligt inte är Greker???? Vi vänder på allt. Tänk på vilken nation du lever i och härstammar ifrån. En dag när du vaknar så heter grannlandet med samma namn som ditt landskap och att er historiske härskare helt plötsligt inte är från din nation! Utan grannlandets. De bygger upp statyer, döper om flygplatsen, gator och torg och säger denna härskare är från vår nation???
Ja om det är så lätt att ändra och radera historia?? Då vill jag vara härskare av Monaco. Men jag döper om en bit av Italien till Monaco bara för att jag vill.
Undra om. Det skulle gå igenom.

//
I am so surprised when I see that people who can gather together, organize such a great demonstration they burn for in peace and quiet. It does not matter in what nation actually. Now, however, Greece is the one I m talking about. This mention of Macedonia, as many may think ..... What are they bothering about ???? Is not that simple for those living in that region (the nation). Why should some people suddenly be able to rewrite  history. Now it's deeper the the name  Macedonia. Nations around declare that its possible actually to do this! who by the way do not live in Greece also allow in this case to say that some ruler has existed and is written in history suddenly are not Greeks ???? We turn everything around. Think about which nation you live in and arr from. One day when you wake up, your neighbor's name is the same name as your landscape, and your historical ruler is suddenly not from your nation! Instead  the neighboring country. They build statues, baptize the airport, streets and squares and say this ruler is from our nation ???
Yes if it's so easy to change and delete history ?? Then I want to be ruler of Monaco. But I renounce a piece of Italy to Monaco just because I want to.
Wonder if It would go through.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pictures and text I took from a video
Of
Greek high definition 

We need to think before we talk // Πρέπει να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε Vi beh...

2018-01-15 10:01
After my story the  weekends pictures 

När vissa saker kommer upp till ytan av tredje part?
Först blir jag arg på tredjeparten.......arg gör mig att jag då blir bestämd! Ja ? Jag väljer för det mesta att inte ta den striden för att det inte är värt!
Går där ifrån, låter det vara, kanske berättar för en person vilket jag gjorde och lät det vara. Jag är inte arg på tredjeparten. Men det är klumpigt av personen att gå till angrepp på mig denna gång, för något personen själv inte har något med att göra utan att källan som har sagt det är en egoistisk person som inte vet vad det innebär att vara ansvarig människa. Privat och i yrke.
Så här efter ett par dygn så är jag absolut inte arg, men besviken på mig själv gör att jag låter mig själv att dras med i den negativa spiralen som kallas egoism.  Skall jag säga min mening igen eller låta det vara. Hmm! Denna gång säger jag förhoppningsvis igen att besvikelsen är stor när samtalsämnet är att prata illa om människor........  speciellt om man har och är i chefsposition. Ingen skall behöva få enbart negativ feedback INGEN.
Ja då är jag återigen i ett kapitel i livet som kanske kommer att ändras.
Ja livet är en överraskning varje sekund. Det är väll bara att omfamna detta........i vilken riktning det en är.

//
Όταν κάποια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια μέσω ενός τρίτου άτομο;
Πρώτα θυμωνω με το τρίτο μέρος ....... θυμωμενει για μένα είναι ότι θα είμαι αποφασισμένει! Ναί? Συνήθως επιλέγω να μην πάρω αυτόν τον αγώνα γιατί δεν αξίζει τον κόπο!
Φευγοντας μακριά, το αφήνω ίσως το εξηγώ σε ένα πρόσωπο που αυτή την φορά το έκανα,  και το αφήνω για λιγο. Δεν είμαι θυμωμένει στο τριτο  άτομο. Αλλά είναι αδέξια το πρόσωπο να μου επιτεθεί αυτή τη φορά επειδή αυτό το άτομο  δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ειναι. Επειδή η πηγή που έχει πει τι είπε είναι ένα εγωιστικό πρόσωπο που δεν ξέρει τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος άνθρωπος. Ιδιωτικό και στο επάγγελμα.
Έτσι μετά από μερικές ημέρες δεν είμαι σίγουρα θυμωμένει, αλλά απογοητευμένει με τον εαυτό μου που με κάνει να επιτρέψω στον εαυτό μου να τραβηχτεί στον αρνητικό σπιράλ που ονομάζεται εγωισμός. Πρέπει να πω και πάλι τη γνώμη μου ή να την αφήσω. Χμμ! Αυτή τη φορά θα πω και πάλι ότι η απογοήτευση είναι μεγάλη όταν το θέμα της συζήτησης είναι να μιλάμε άσχημα για τους ανθρώπους ........ ειδικά αν έχετε και είστε σε πρώτη θέση υπεύθυνο άτομο (αφεντικο). Κανείς δεν πρέπει να πάρει μόνο αρνητική ανατροφοδότηση ΟΧΙ ΟΧΙ.
Ναι, είμαι ξανά σε ένα κεφάλαιο της ζωής που μπορεί να αλλάξει.
Η ζωή είναι μια έκπληξη κάθε δευτερόλεπτο. Το καλό είναι να το αγκαλιάσω και αυτό ........ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση έρθει.

//
When some things come to the surface through a third part?
First I get angry with the third part ....... angry for me is that I will be determined! Yes? I usually choose not to take that fight because it's not worth it!
Going away, lets it be, maybe telling a person which I did this time and let it be. I'm not angry at the third part. But it's clumsy of the person to attack me this time because that person him/ her self has nothing to do with this. Because the source who has said what he said it's an egoistic person who does not know what it means to be responsible person. Private and in profession.
So after a couple of days I'm definitely not angry, but disappointed with myself that makes me allow myself to be drawn into the negative spiral called selfishness. Should I say my opinion again or let it be. Hmm! This time I will again say that the disappointment is great when the conversation topic is to talk badly about people ........ especially if you have and are in the lead position. No one should only get negative feedback NO ONE.
Yes, I'm again in a chapter in life that might change.
Life is a surprise every second. It's good to embrace this ........ in any direction the out come are.
 
Pictures has so much to tell. Some I took this weekend 
 
 
 
 

Our kids need all the love and guidness // Τα παιδιά μας χρειάζονται όλη την ...

2018-01-03 21:26
 

With prayers and humble actions // Με προσευχές και ταπεινές ενέργειες // Med böner och ödmjuka handlingar //

Mitt hus har fyra hörn
fyra heliga änglar pryder dem
Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Varken trollkarlar eller entusiaster,
eller de som gör det onda
kan skada mig eller mina.

Mitt hem har fyra hörn,
fyra heliga änglar pryder dem,
Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Mitt hus står med Jesus Kristus
omgiven av änglarna
och skyddad från ondska
det som skulle skada mig eller mina.

I Faderns, Sonens och Helige Andes namn.

//
Το σπίτι μου έχει τέσσερις γωνίες
τέσσερις άγιοι άγγελοι τις κοσμούνε
ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης.

Ούτε μάγοι, ούτε γητευτές,
ούτε αυτοί που κάνουν το κακό
μπορούν να βλάψουν εμένα ή τους δικούς μου.

Το σπίτι μου έχει τέσσερις γωνίες,
τέσσερις Άγιοι άγγελοι τις κοσμούνε,
ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης.

Το σπίτι μου στέκεται με τον Ιησού Χριστό
περικυκλωμένο απ’τους Αγγέλους
και προστατευμένο απ’το κακό
που θα έβλαπτε εμένα ή τους δικούς μου.

Στο Όνομα του Πατρός και του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος.

 //
My house has four corners
four holy angels adorns them
Matthew, Mark, Luke and John.

Neither wizards nor enthusiasts,
nor those who do evil
can harm me or mine.

My home has four corners,
four holy angels adorns  them,
Matthew, Mark, Luke and John.

My house is standing with Jesus Christ
encircled by the Angels
and protected from evil
that would hurt me or mine.

In the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit.

Let's have a good start // Να έχουμε μια καλή αρχή// Låt oss ha en bra start

2018-01-01 11:51
 
Ett nytt och bra år till hela världen.
Respekt och kärlek bland oss ​​att existera.
Vad har vi att separera ?;;;; Låt det vara ödmjukhet och Kärlek för alla människors goda.
Verkligen hur kan vi förenkla våra liv.
Vi ger mycket uppmärksamhet åt allt som stör oss ... människor stör oss .....,
Sluta! Det är vi själva som stör oss ... ... vi borde prata mindre och önskar det bäst för varandra. Så enkelt.
Första dagen på året .......... Undvik inte att sprida glädje bland oss.

//
Χρόνια Πολλά σε όλον τον κόσμο.
Αλληλοσεβασμό και Αγάπη ανάμεσα μας να υπάρχει.
Τι έχουμε να χωρίσουμε;;;;; ας είναι ταπεινότητα και Αγάπη για το καλο ολον.
Αλήθεια πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τη ζωή     μας.
Μας πειράζει το ένα μας πειράζει το άλλο..... μας πειράζει εκείνος, εκείνη,
Να σταματήσουμε! Μας πειράζει ο εαυτό μας....... να μην μιλάμε λίγο και να ευχόμαστε τα καλύτερα για τον άλλον. Τόσο απλά.
Πρώτη μέρα της χρονιάς.......... Μην μας αποφύγει να σκορπισουμε χαρά.

//
A Good year to the world.
Respect and Love among us to exist.
What do we have to separate ?;;;; Let it be humbleness and Love for the good of all.
Really how can we simplify our lives.
We give to much attention to what brother us ... people brother us.....,
Stop! Its our self that bother us ... ... we should talk less and wish the best for each other. So simple.
First day of the year .......... Do not avoid spread  joy among us.

Good evening / day Kings // Καλήν εσπέραν / ημερα άρχοντες // God kväll / dag...

2017-12-30 11:07
 
Nu snart är detta år slut.....vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit i vår vardag??
Ja det är ju inte något konstigt?? Tiden går och går hela tiden... det finns inget stopp.
Vad kan vi göra? Det vi kan göra är ATT HA ÖDMJUKHET att bry oss, att älska, dela, leva.
Så hallå där ute. Släng bort egoismen, ta fram ödmjukheten och känn efter. Vad kan gå fel?? Det som kan gå rätt är att när egoism, avundsjuka, elaka tankar om varandra inte tar plats kan de faktiskt försvinna:) ja som jag säger kanske lite för ofta. När Goda tankar fyller själen, hjärtat finns det inte plats för elakheter:)
Ta hand om varandra säg att du älskar, säg att du kan glädjas för varandra:) kan vi göra detta har vi gett oss själva den bästa gåvan som finns att få.
Önskar alla om 36 timmar ett underbart Gott Nytt År i ödmjukhetens anda

//
Τώρα σύντομα αυτό το ετος τελειώνει ..... τι κάναμε; Τι έχουμε πετύχει στην καθημερινότητά μας;
Ναι, αυτό δεν είναι περίεργο πράγμα; Ο χρόνος πηγαίνει και πηγαίνει όλη την ώρα ... δεν υπάρχει στάση.
Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ταπείνωση για να φροντίζουμε, να αγαπάμε, να μοιραζόμαστε, να ζούμε.
Χαιρετίσματα σε όλους εκεί έξω. Πετάξτε τον εγωισμό, δημιουργήστε ταπείνωση και αίσθηση. Τι μπορεί να πάει στραβά; Αυτό που μπορεί να γίνει σωστά είναι ότι όταν ο εγωισμός, η ζηλια, η κακές σκέψεις για τον άλλον δεν λαμβάνουν χώρο, μπορούν πραγματικά να εξαφανιστούν :) ναι, όπως πολύ συχνά λέω. Όταν καλές σκέψεις γεμίζουν την ψυχή, την καρδιά δεν υπάρχει τόπος για το κακό :)
Φροντίστε ο ένας τον άλλον να λέτε ότι αγαπάτε, λέτε ότι μπορείτε να είστε ευχαριστημένοι ο ένας για τον άλλον :) Μπορούμε να το κάνουμε αυτό έχουμε δώσει τον εαυτό μας το καλύτερο δώρο που είναι διαθέσιμο.
Επιθυμώντας σε όλους σε 36 ώρες ένα υπέροχο Ευτυχισμένο  Νέο Έτος στο πνεύμα της ταπεινότητας.

//
Now soon this year is over ..... what have we done? What have we achieved in our everyday lives ??
Yes, that's not a strange thing ?? Time goes and goes all the time ... there is no stop.
What can we do? What we can do is TO HAVE HUMBLENESS to care, to love, share, live.
So hello out there. Throw away the egoism, create humble and feel. What can go wrong ?? What can go right is that when selfish, jealous, bad thoughts about each other do not take place, they can actually disappear :) yes, as I may say a little too often. When good thoughts fill the soul, the heart there is no place for evil :)
Take care of each other say you love, say you can be happy for each other :) Can we do this we have given ourselves the best gift available.
Wishing everyone in 36 hours a wonderful Happy New Year in the spirit of humble.

Celebrate Love :) // Γιορταστε την Αγάπη:) // Fira Kärlek:)

2017-12-26 19:04
 
Så kom Julen, återigen blir jag påmind om vad vi firar.
Här och i många länder öppnas julklappar på julafton och Juldagen. Vi öppnar på Juldagen men i Grekland öppnas presenter på nyårsnatten med det nya året Helige Vasilios gav bort vad han kunde till människor som behöver. Som små höll våra föräldrar på denna tradition. När man nu själv har barn lever i Sverige och att så många familjer med är en härlig blandning av olika nationaliter så kommer nya traditioner. Vi har lärt våra barn att i Grekland öppnas presenter på nyår och varje år så påminns de om (ja vi måste påminna en själv också) vad det är vi firar Julen för. Jag vill säga att det är ett stort privilegium att jag kan få vara kristen och fira Kristus födelse. En stor Helig dag.
Härliga dagar i kärlekens tecken. Då vi ordnar och pysslar. Bakar och lagar mat, räkna hur många man till slut skall komms till julmiddagen. Påminna sig själv om att inte laga för mycket mat (den är svår) hahaha.
Komma på att man har glömt en present!!!!
Ja glädje stunder som vi har. Låt oss komma ihåg att det är gemenskap, kärlek och GLÄDJE vi skall dela.
Lägg ner stridsyxan...... kritisera ingen......... tänk inte elakt om någon....... tänk på att Lilla Jesus föds i krubban för vår skull.....för att lära älska....dela......och ha ödmjukhet.
Jaaa oj! Nu skall nyår planeras också :) låt oss ödmjukt dela det goda livet.

God Jul och Gott Nytt År

//
Then come Christmas, again I'm reminded of what we celebrate.
Here and in many countries Christmas presents are opened on Christmas Eve and Christmas Day. We will open on Christmas Day, but in Greece, gifts will be opened on New Year's Night with the New Year Holy Vasilios gave away what he could to people who needed. As small, our parents held this tradition. When you now have children living in Sweden and that so many families are a wonderful mix of different nationalities, new traditions will come. We have taught our children that gifts are opened in Greece in New Years and every year they are reminded of (yes we have to remind ourselves too) what we are celebrating Christmas for. I want to say that it is a great privilege that I can be Christian and celebrate Christ's birth. A great holy day.
Lovely days in the love of love. Then we get ready and take care. Bake and cook, count how many people will finally come to the Christmas dinner. Remind yourself not to cook too much food (that ond id difficult) hahaha.
December tvst you har forgot  a gift !!!!
Yes, joy moments we have. Let's keep in mind that it's fellowship, love and happiness we are going to share.
Put down the fighting ax ...... do not criticize anyone ......... do not think bad about anyone ....... mind that Little Jesus is born in the crus for our sake ..... to learn to love .... share ...... and have humbleness
Yes, yes! Now New Year is planned too :) Let's humbly share the good life.

Merry Christmas and a Happy New Year 
 
//
Ηρθαν καιι τα Χριστούγεννα, και πάλι, μου υπενθυμίζω αυτό που γιορτάζουμε.
Εδώ και σε πολλές χώρες τα χριστουγεννιάτικα δώρα τα ανοίγουν την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστουγέννα. Εμεις Θα ανοίξουμε την Ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά στην Ελλάδα τα ανοίγουν τη Νύχτα της Πρωτοχρονιάς με το Νέο Έτος, ο Άγιος Βασίλειος τοτε ερχεται. Ως μικροί, οι γονείς μας είχαν αυτή την παράδοση. Όταν τώρα ζουν παιδιά στη Σουηδία και ότι τόσες πολλές οικογένειες είναι ένα θαυμάσιο μείγμα διαφορετικών εθνικοτήτων, θα έρθουν νέες παραδόσεις. Έχουμε διδάξει στα παιδιά μας ότι τα δώρα ανοίγονται στην Ελλάδα με το νέο ετος και κάθε χρόνο τους υπενθυμίζουμε (ναι, πρέπει να θυμηθούμε και εμείς) τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο προνόμιο ότι μπορώ να είμαι Χριστιανός και να γιορτάσω τη γέννηση του Χριστού. Μια μεγάλη ιερή ημέρα.
Υπέροχες μέρες στην αγάπη της αγάπης. Τότε ετοιμαζόμαστε και φροντίζουμε. Ψήνουμε  και μαγειρεβουμε, μετραμε πόσοι άνθρωποι τελικά θα έρθουν στο δείπνο των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να μην μαγειρεύουμε πάρα πολλά φαγητά (οποιο ειναι πολυ δύσκολο) χαχαχα.
Θυμόσαστε οτι έχουμε εχουμε ξεχασει ένα δώρο !!!!
Ναι, στιγμές χαράς που έχουμε. Ας θυμηθούμε ότι είναι η παρέα, , η αγάπη και η ευτυχία που θα μοιραστούμε.
Βάλτε κάτω το τσεκούρι ...... μην επικρίνετε κανέναν ......... Μην σκεφτείτε κακό για κανέναν ....... ότι ο Μικρός Ιησούς γεννιέται στον αγώνα για χάρη μας. .... να μάθουμε να αγαπούμε... να μοιράζομαστε ...... και έχουμε ταπεινότητα
Ναι ναι! Τώρα προγραμματιζομε και την Πρωτοχρονιά :) Ας μοιραστούμε ταπεινά την καλή ζωή.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
 
 
 
 
 
 
 
 

we can challenge our everyday lives // vi kan utmanna vår vardag// μπορούμε ...

2017-12-21 23:44
 
Värdig start i livet i ödmjuk trygghet ----värdigt slut i ödmjuk värdighet ---
Det är alla vi som kan skapa, gemenskap för ett gott syfte som skapar styrka
Låt oss inte gå över bron i hög hastighet.
Utan låt oss gå hela vägen från start till slut
Varför från A till Ö i snabb fart
då vi förlorar meningen med vad det ljuva livet
har att erbjuda som är en gåva
//
Worthy start of life in humble security ---- Worthy end in humble and dignity ---
All of usll we can create a community for a good purpose that creates strength
Let's not cross the bridge at high speed.
Without let's go all the way from start to finish
Why from A to Z at a fast pace
then we lose the meaning of what the sweet life
has to offer that is a gift
//
Άξιο ξεκίνημα της ζωής με ταπεινή ασφάλεια ---- Άξιο τέλος ταπεινό και την αξιοπρέπεια ---
Όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα για έναν καλό σκοπό που δημιουργεί δύναμη
Ας μην περάσουμε τη γέφυρα με μεγάλη ταχύτητα.
Χωρίς να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος
Γιατί από το Α έως το Ω με γρήγορο ρυθμό
ετσι χάνουμε το νόημα της γλυκιάς ζωής
που προσφέρεται που είναι ένα δώρο
 

Who can decide // Ποιός αποφασίζει// vem bestämmer

2017-11-26 12:00
 

Enkla steg till enkelt liv. Tänk om vi alla är ödmjuka mot varandra? Då finna det inte plats för någon ondska. Vi har lite att jobba på. Vilken utmaning.

Låt oss bry oss om varandra  :)

//
Απλά βήματα για την απλή ζωή. Φανταστείτε αν όλοι είμαστε ταπεινοί ο ένας προς τον άλλο; Στη συνέχεια δεν θα υπάρχει καμία θέση για κακό. Έχουμε λίγη δουλειά. Μια μεγαλη πρόκληση.

 Ας αισθανθούμε ο ένας τον άλλο :)

//
Simple Steps to Simple Life. Imagine if we are all humble to each other? Then it's  no place for any evil. We have a little to work on. What a challenge.

Let's feel each ather  :)
 

Men en kall vind får den att bli stark igen. Din vind kommer.
All styrka önskar jag alla.

Alla har sin resa i livet, den dagen vi kan glädjas över andras glädje, den dag vi kan känna den andres sorg, den dag vi kan tillföra något till en annan i tysthet och ödmjukhet, den dagen vi kan be för någon annan den dagen tror jag att vi är en bit på god väg. Oj vad mycket vi har att lära i livet. Livets väg är kanske svår, lång? Men dock kort. Det som gör vägen lättare (gör oss) lär nog när egoismens tyngd kan plockas bort ur oss. Ja så är det säkert.
Vi får sluta gnälla, se fel och prata om andras brister. Finn det goda i livet och ha det som mål i livet. Vi alla jordiska är alla jämlika.

//
Οι δοκιμασίες μας στη ζωή είναι σκληρές. Κοιτάξτε ομως τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η αντοχή του ατσάλι μπορεί επίσης να λιώσει. Αλλά ένας κρύος άνεμος το κάνει και πάλι ισχυρό. Ο άνεμος σου θα έρθει.
Δύναμη σε όλους εύχομαι.

Ο καθένας έχει το ταξίδι στη ζωή, την ημέρα που μπορούμε να απολαύσουμε τη χαρά των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να φέρουμε κάτι σε άλλον στη σιωπή και ταπεινα, την ημέρα που μπορούμε να προσευχόμαστε για κάποιον άλλο, εκείνη την ημέρα νομίζω ότι είμαστε λίγο πάνω σε καλή πορεία. Πόσο πρέπει να μάθουμε στη ζωή. Ο δρόμος της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος, μακρύς; Αλλά σύντομος. Αυτό που κάνει τον δρόμο πιο εύκολο (για εμάς) είναι αρκετό για να μάθουμε πότε μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς το βάρος του εγωισμού. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε, να ψάχνουμε για λάθη και να μιλάμε για τα ελαττώματα άλλων. Βρείτε το καλό στη ζωή και να το έχουμε ως στόχο στη ζωή. Όλοι μας είμαστε όλοι ίσοι.

//
Your trials in life are hard. T hink about what you have done so far. Strength of steel can also melt. But a cold wind makes it strong again. Your wind will come.
All the strength I wish everyone.

Everyone has their journey in life, the day we can enjoy the joy of others, the day we can feel the sorrow of others, the day we can bring something to another in silence and and humble, the day we can pray for someone else, that day I think we are a bit on a good path. Oh, how much we have to learn in life. The path of life may be difficult, long? But shortly. What makes the road easier (for us) is enough to learn when the weight of selfishness can be removed from us. Yes, that's for sure.
We must stop whining, looking for fault and talk about the flaws of others. Find the good in life and have it as a goal in life. We all earthly are all equal.

Sincerely, με εκτιμιση, med respekt
//
gia

 

Everyday trials // καθημερινές δοκιμασίες // Vardagens prövningar

2017-10-06 22:39
 
Att vi vaknar varje dag är ett privilegium. Sedan vet vi inte vad som hända skall. Visst planer och ett schema har vi säkert alla, är det så?? låt oss fundera på detta en stund.  Vissa har inga mer planer en att de behöver komma upp enbart! Dessa människor som mår så dåligt att de inte kan förmå att klä på sig,  att ha ett arbete, ja till och med kanske inte kunna behålla sin familj.
För 2 veckor sedan tyckte jag att jag har känt en liten knöl i bröstet av och till
Bäst att ringa läkare och fick tid. På 24 timmar så har jag gjort mammografi, ultra, biopsi och punktering av en liten cysta som var benign alltså ofarlig.  Kan inte annat en tacka Gud att det inte var min tur vid detta tillfälle. Idag får jag reda på att en gammal klasskamrat har malign  ( elakartad) tumör. De skall opera bort något i bröstet och lymfkörtlar. Önskar henne all styrka och lycka i sin behandling. Ja livet är en gåva som är en gåta. Låt oss inte trötta ut själen med detaljer som tynger och skapar sorg med elände.
Vad väntar vi på ?? Att leva gåvorna tills vårt liv på denna jordiska planet är över? Eller vara dyster, bitter oförlåtlig utan ödmjukhet. Vi tar inget annat med en våra handlingar vi har utfört under vår livslängd.
Kärlek och glädje till alla önskar jag och de som har sin tro att inte släppa den.

//
Το ότι ξυπνούμε καθημερινά είναι ένα προνόμιο. Πότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Σίγουρα σχέδια και ένα πρόγραμμα έχουμε όλοι, είναι έτσι; Ας σκεφτούμε για λίγο. Μερικοί δεν έχουν περισσότερα σχέδια από ότι πρέπει να σηκωθουν από το κρεβάτι τους! Αυτοί  άνθρωποι που αισθάνονται τόσο άσχημα που δεν μπορούν να ντυθούν, να μην έχουν δουλειά, ίσως ακόμη και να μην μπορούν να κρατήσουν την οικογένειά τους.
Πριν 2 εβδομάδες θυμήθηκα ξανα ότι είχα ένα μικρό κόμπο στο στήθος μου που το αισθάνθηκα λιγο καιρό.
Καλύτερα να κλείσω ώρα σε γιατρό και να πάρω ραντεβού. Σε 24 ώρες έχω κάνει μαστογραφία, υπερηχογραφία, βιοψία και παρακέντηση μιας μικρής κύστεως που ήταν καλοήθεις έτσι ακίνδυνη. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω το Θεό αρκετά που δεν ήταν η σειρά μου αυτή τη στιγμή. Σήμερα ανακαλύπτω ότι μια παλια συμμαθητρια έχει κακοήθεις όγκο. Πρόκειται να την κάνουν επέμβαση θα αφαιρεσουν κάτι στο στήθος και στους λεμφαδένες. Της εύχομαι  όλο τη δύναμη και επιτυχία στης θεραπείας της. Ναι, η ζωή είναι ένα δώρο που είναι ένα μυστήριο. Ας μην κουράσουμε την ψυχή με λεπτομέρειες που ζυγίζουν και δημιουργούν τη θλίψη με τη δυστυχία.
Τι περιμένουμε? Να ζήσουμε τα δώρα μέχρι να τελειώσει η ζωή μας σε αυτόν τον επίγειο πλανήτη; Ή να είναι ζοφερή, πικρή ανεξάντλητη χωρίς ταπεινότητα. Δεν παίρνουμε τίποτα άλλο μαζί μας, παρά μόνον τις πράξεις που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Αγάπη και χαρά σε όλος εύχομαι, και όσοι έχουν πίστη μην την αφήσουμε
 
//
That we wake up every day is a privilege. Then we do not know what's going to happen. Sure plans and a schedule, we certainly have everyone, is it so ?? Let's consider this for a while. Some have no more plans than that they need to come up by them self! These people who feel so bad that they can not get dressed, not have a job, maybe even unable to keep their family.
2 weeks ago I thought I had a small knot in my breast that I felt now and then.
Best to call a doctor and get an appointment. In 24 hours I have done mammography, ultra, biopsy and puncture of a small cyst that was benign thus harmless. Can not thank God enough that it was not my turn at this time. Today I find out that an old classmate has malignant (malignant) tumor. They are going to operate something in the chest and lymph nodes. Wishing her all the strength and success  in her treatment. Yes, life is a gift that is a mystery. Let's not tire the soul with details that weigh and create sadness with misery.
What are we waiting for? To live the gifts until our life on this earthly planet is over? Or be gloomy, bitter inexhaustible without humility. We do not take anything else with us  then our actions we have performed during our lifetime.

Love and joy to all I wish and those who have faith do not let it go .
 

I Glorify God // Δόξα τον Θεό // Jag förhärligar Gud

2017-09-17 11:53
 
Denna söndag hålls inte den gudomliga liturgin i Jönköping.  Men i vår själ har vi
Jag förhärligar Gud
//
Αυτήν την Κυριακή δεν τελείται η Θεία Λειτουργία στο Γιονκόπινγκ. Στην ψυχή μας όμως έχει. Δόξα τον Θεό.
//
This Sunday is the divine liturgy not held in Jönköping. But in our soul we have
I glorify God
 
Låt oss kunna förlåta varandra. Om vi inte kan förlåta, hur skall vi bli förlåtna?
Att förlåta någon har inte med den andras handling att göra. Du är en person som förlåter eller inte, själen är unik! frågan är? Kommer jag att bli förlåten? så om vi inte lär oss förlåta ? Blir vi förlåtna ? ,,,
Stor fråga !!
//
Να συνχωρει ο καθέις αν δεν συνχωρουμε πως θα συνχωρεθουμε;;
Το να συνχωρέσει κάνεις δεν έχει με την πράξει του αλλουνου να κάνει.  Η είσαι άνθρωπος που συνχωρει η όχι η ψυχή είναι καθενου μοναδική!!  η ερώτηση να είναι εγώ θα συνχωρεθω;; γιαυτό αν δεν μάθουμε να συνχωραμε;;;; θα συνχωρεθουμε; ;,,,
Μεγάλη ερώτηση!!
//
Let's forgive each other. If we can not forgive, how shall we be forgiven?
To forgive someone does not have the act of the others to do. You are a person forgiving or not, the soul is unique! the question is? Will I be forgiven? so unless we learn to forgive? Will we be forgiven? ,,,
Big question !!
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's not forget the kindness of goodness // Ας μην ξεχνάμε την καλοσύνη της ...

2017-09-08 00:22
 
Dina prövningar i livet är hårda,  tänk på vad du hitintills har klarat.  Styrka av stål kan också smälta. Men en kall vind får den att bli stark igen. Din vind kommer.
All styrka önskar jag alla.

Alla har sin resa i livet, den dagen vi kan glädjas över andras glädje, den dag vi kan känna den andres sorg, den dag vi kan tillföra något till en annan i tysthet och ödmjukhet, den dagen vi kan be för någon annan den dagen tror jag att vi är en bit på god väg. Oj vad mycket vi har att lära i livet. Livets väg är kanske svår,  lång? Men dock kort. Det som gör vägen lättare  (gör oss) lär nog när egoismens tyngd  kan plockas bort ur oss. Ja så är det säkert.
Vi får sluta gnälla, se fel och prata om andras brister. Finn det goda i livet och ha det som mål i livet. Vi alla jordiska är alla jämlika.

//
Οι δοκιμασίες μας στη ζωή είναι σκληρές. Κοιτάξτε ομως τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η αντοχή του ατσάλι  μπορεί επίσης να λιώσει. Αλλά ένας κρύος άνεμος το κάνει και πάλι ισχυρό. Ο άνεμος σου θα έρθει.
Δύναμη σε όλους εύχομαι.

Ο καθένας έχει το ταξίδι στη ζωή, την ημέρα που μπορούμε να απολαύσουμε τη χαρά των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να φέρουμε κάτι σε άλλον στη σιωπή και ταπεινα, την ημέρα που μπορούμε να προσευχόμαστε για κάποιον άλλο, εκείνη την ημέρα νομίζω ότι είμαστε λίγο πάνω σε καλή πορεία. Πόσο πρέπει να μάθουμε στη ζωή. Ο δρόμος της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος, μακρύς; Αλλά σύντομος.  Αυτό που κάνει τον δρόμο πιο εύκολο (για εμάς) είναι αρκετό για να μάθουμε πότε μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς το βάρος του εγωισμού. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε, να ψάχνουμε για λάθη και να μιλάμε για τα ελαττώματα άλλων. Βρείτε το καλό στη ζωή και να το έχουμε ως στόχο στη ζωή. Όλοι μας  είμαστε όλοι ίσοι.

//
Your trials in life are hard. T hink about what you have done so far. Strength of steel can also melt. But a cold wind makes it strong again. Your wind will come.
All the strength I wish everyone.

Everyone has their journey in life, the day we can enjoy the joy of others, the day we can feel the sorrow of others, the day we can bring something to another in silence and and humble, the day we can pray for someone else, that day I think we are a bit on a good path. Oh, how much we have to learn in life. The path of life may be difficult, long? But shortly. What makes the road easier (for us) is enough to learn when the weight of selfishness can be removed from us. Yes, that's for sure.
We must stop whining, looking for fault and talk about the flaws of others. Find the good in life and have it as a goal in life. We all earthly are all equal.

Sincerely,  με εκτιμιση,  med respekt
//
gia
 

Imagine if someone could write for me :) // Φανταστείτε αν κάποιος μπορεί ...

2017-09-05 17:18
 
Jag har idéer, jag sluta nästan inte prata :)
Oj hoppas inte folk tröttnar på mig:) då får ni säga till :) idéer och frågor? Det finns det gott om. Jo! Om någon inte vill vara med någon varför är man då med den personen? Varför kan vi inte arbeta en dag mindre i veckan?  Vi är mer effektiva då!  Varför har vi inte 11 månader arbete om året och fördelar lönen på 12? Då skapas fler arbete OCH viktigaste av allt lyckligare människor :) varför köper vi alltid nya saker bara för att de har tagit fram det? Det vi har är ju fungerande?  Varför ältar människor i gamla tråkigheter och blir nedstämda?  När man kan lämna det som har varit och LEVA!!  har ni tänkt på att vi kan ju faktiskt leva i 40 år till?? Skall man vara nedstämd i 40 ÅR??
JA :) Frågor!  Med svar har jag allt :)

Vi behöver förenkla våra liv, bli väldigt ödmjuka till allt omkring oss. Öppna våra sinnen och ta vara på det goda omkring.  Ja egentligen är det inte svårt! Eller? 

//
Έχω ιδέες, σχεδόν δεν σταματώ να μιλάω :)
Ω, ελπίζω να μη κουράζω τους γύρω μου  Α :) Θα πρέπει να μου πείτε τότε :) ιδέες και ερωτήσεις; Υπάρχει άφθονο. Ναί! Αν κάποιος δεν θέλει να είναι με κάποιον γιατί είναι εκείνο το άτομο με εκείνο το άτομο τότε; Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε μια μέρα λιγότερο την εβδομάδα; Είμαστε πιο αποτελεσματικοί τότε! Γιατί δεν έχουμε 11 μήνες εργασίας ετησίως και ωφελείται ο μισθός στις 12; Στη συνέχεια, δημιουργείται περισσότερη δουλειά ΚΑΙ το πιο σημαντικό γισ όλους πιο ευτυχισμένοι :) Γιατί πάντα αγοράζουμε νέα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα έχουν αναπτύξει; Αυτό που έχουμε δουλεύει; Γιατί οι άνθρωποι μένουν στα παλιά που είναι στενάχωρα και απογοητεύονται; Όταν μπορούμε να αφήσουμε πισω ό, και να αρχίσουμε να ΖΟΎΜΕ! έχετε σκεφτεί ότι πραγματικά γίνεται να ζήσουμε για 40 χρόνια περισσότερο; Θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση απογοήτευση για 40 χρόνια;
ΝΑΙ :) Ερωτήσεις! Με απαντήσεις έχω πολλες :)

Πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε πολύ ταπεινοί σε όλα γύρω μας. Να ανοίξτε το μυαλό μας και φροντίσουμε τα καλά γύρω. Ναι, πραγματικά, δεν είναι δύσκολο! Ή;,

//
I have ideas, I almost not stop talking :)
Oh, hope people do not get tired of me :) You will have to tell me then :) ideas and questions? There is plenty of it. Yes! If someone does not want to be with someone why is that person with that person then? Why can not we work one day less a week? We are more effective then! Why do not we have 11 months of work a year and benefits the salary on 12? Then more work is created AND most important of all happier people :) Why do we always buy new things just because they have developed it? What we have is working? Why do people love old drowsiness and get depressed? When you can leave what has been and start LIVE !! have you thought about that we actually csn live for 40 years more ?? Should you be in drowsiness for 40 years ??
YES :) Questions! With answers I have :)

We need to simplify our lives, become very humble to everything around us. Open our minds and take care of the good around. Yes, really, it's not hard! Or?
 
 

Sometimes it gets alot // Μερικές φορές πάει πολυ // ibland blir det mycket //

2017-08-12 06:25
 
 
Ibland blir dagarna och nätterna  längre en förväntat. Ja till exempel: mitt i natten så hettar bilens  motorn upp. Vi stannar och kylaren läcker vatten synligt. Fyller på vatten och forsätter försiktigt. Efter att ha gjort detta flera gånger och vattnet tagit slut, kommer vi till en bensinstation, ringer sos assistans och så blir man ett pågående fall. I 38 grader med 3 timmars väntan på bärgningsbil, får 2 av oss sitta i bilen som är på ett släp och 2 av oss med mannen som kör fordonet. Vi får åka tillbaka 50 km för att komma till??? en liten platt by med en gigantisk verkstad som hade mycket jobb att göra. Forfarande lika varmt och nu kan man inte sitta någonstans nästan.  Stå och söka skugga i väntan på att det skall bli våran tur. Då kom vi in i verkstaden där det var mycket behaglig temperatur men forfarande ingenstans att sitta förutom 1 stol vi fick samsas om. Mannen fick åka upp i bilen då de lyfte den med? ja den den lyften? Vad den  nu heter och blev kvar där uppe i 1.5 timma haha! ! Hoppas han sov lite.
Varma svettiga och trötta kör vi vidare. När det är för tungt att köra måste vi hitta hotell. Efter en stund har vi ett och kommer in i rummet då alla vekligen är helt utmattade. Kan väll nämns att goggle maps är bäst i allt haha :) hur hittar hon överallt?  Go girl :)
Jag önskar alla som är ute och reser god resa och framförallt en säker. 
Hallå! ! Vart har solen tagit vägen?
Från ca. 40 grader  18 är lite skillnad.
Kilometer efter kilometer efter kilometer är vi tack och lov hemma. Alla har lagt sig men jag känner att det inte är någon idé att lägga  mig klockan har blivit 5.30 på morgonen! ! Mycket att plocka med efter att vi tömt en fullastad bil :) och när jag säger fullastad överdriver jag inte!!! Du hittar saker bakom saker och bakom den saken också jag skojar inte :) det roliga är att jag vet vart allt är?? Helt otroligt jag som har ett minne som guldfisk :) men reda i kaos oreda, det är jag skarp med.
Ja kaos är bra
Oj!! Måste dricka vatten. Är helt uttorkad! !

 //
Μερικές φορές οι ημέρες και οι νύχτες είναι πλέον αναμενόμενες. Να, για παράδειγμα: στη μέση της νύχτας ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι ζεστός. Σταματαμε και το ψυγείο διαρρέει ορατά το νερό. Γεμίζουμε   νερό και προχωράμε προσεκτικά. Αφού κάναμε αυτό αρκετές φορές και το νερό έφτασε στο τέλος, φτάσαμε σε ένα βενζινάδικο, καλώντας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια είμαστε μια συνεχιζόμενη υπόθεση. Σε 38 βαθμούς 3 ώρες περιμένοντας ένα αυτοκίνητο για να μας πάρει, δύο από μας μπορούν να καθίσουν στο αυτοκίνητο σε ένα ρυμουλκούμενο και 2 με τον κυριο που οδηγεί το όχημα. Έπρεπε να πάμε πίσω 50 χλμ για να φτάσουμε στο ??? Ενα μικρο και πλατη επίπεδενιο χωριό με ένα γιγαντιαίο εργαστήριο που είχε πολλή δουλειά να κάνει. Μέσος χρόνος εχει εξίσου ζεστη και τώρα δεν μπορούμε να καθίσουμε πουθενά. Ωρθοιοι  και αναζητώντας σκιά για την αναμονή του ταξιδιού μας. Στη συνέχεια μπήκαμε στο εργαστήριο όπου ήταν πολύ άνετη θερμοκρασία, αλλά δεν υπήρχε τίποτα για να καθίσει κάνεις  εκτός από μία καρέκλα που έπρεπε να καθησουμε αναλαξ. Ο σύζυγός μου έπρεπε να ανέβει  στο αυτοκίνητο όταν το σήκωσε; Ναι, με τον ανελκυστήρα; Αυτό πως ονομάζεται;  και έμεινε εκεί για 1,5 ώρα χαχα! ! Ελπίζω να  κοιμήθηκε λίγο.
Ζεστοι ιδρωμένοι και κουρασμένοι συνεχίζουμε. Όταν είναι πολύ βαρύ για να οδηγήσουμε, πρέπει να βρούμε ένα ξενοδοχείο. Μετά από λίγο, έχουμε ένα και μπαίνουμε στο δωμάτιο όταν όλοι είναι εξαντλημένοι. Θα μπορούσα να αναφερθώ στο ότι ο χάρτης γκουγγελ μαπς είναι καλύτερο σε όλα της  χαχα ​​:) Πώς βρίσκει παντού; είσαι και πρώτη κοπέλα μου :)
Εύχομαι σε όλους όσους ταξιδεύουν να έχουν ένα καλό ταξίδι και, πάνω απ 'όλα, ασφαλές ταξίδι.
Helloo! ! Πού πήγε ο ήλιος;
Από περίπου. 40 βαθμούς έως 18 είναι μια μικρή διαφορά.
Χιλιόμετρα μετά το χιλιόμετρο μετά το χιλιόμετρο είμαστε ευτυχώς στο σπίτι. Όλοι έχουν πάει για ύπνο, αλλά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει λογος για μένα η ωρα έχει παει 5.30 το πρωί! ! Πολλά να συμαζεψει κάποιος  αφού αδειάσουμε ένα πλήρες φορτωμένο αυτοκίνητο :) και όταν λέω πλήρης δεν υπερβάλλω !!! Θα βρείτε πράγματα πίσω από τα πράγματα και πίσω από αυτό, δεν αστειεύομαι :) Το αστείο είναι ότι ξέρω πού είναι όλα; Εξαιρετικά εκπληκτικό
Εγώ που έχω μνήμη σαν ένα χρυσόψαρο :) αλλά  στο Χάος, είμαι εξερετικη.
Ναι, το χάος είναι καλό
Ω !! Πρέπει να πειω νερό. Είμαι εντελώς αφυδατωμένη! !
//
Sometimes the days and nights are longer then expected. Yes for example: in the middle of the night the car's engine is hot. We stay and the cooler leaks water visibly. Fill up with water and proceed carefully. After doing this several times and the water has come to an end, we get to a petrol station, calling the emergency service and then we are an ongoing case. In 38 degrees with 3 hours waiting for a car to pick us up, two of us can sit in the car on a trailer and 2 of us with the man driving the vehicle. We had to go back 50 km to get to ??? A small flat town with a giant workshop that had a lot of work to do. Mean time it's  equally hot and now you can not sit anywhere. Stand and seek shadow in anticipation of our trip. Then we entered the workshop where it was very comfortable temperature but no anything to sit on addition to 1 chair we had to sampled. My husband had to got up in the car when they lifted it? Yes, that the lift? What it's called and stayed there for 1.5 hours haha! ! Hope he slept a little.
Warm sweaty and tired we continue. When it's too heavy to drive we have to find a hotel. After a while, we have one and enter the room when everyone is easily exhausted. Could well be mentioned that goggle maps are best in all haha ​​:) How does she find everywhere? Go girl :)
I wish everyone who is traveling has a good trip and, above all, a safe one.
Hello! ! Where did the sun go?
From approx. 40 degrees to 18 is a little difference.
Kilometer after kilometer after kilometer we are thankfully at home. Everybody has gone to sleep,  but I feel there is no idea for me the clock has become 5.30 in the morning! ! A lot to pick up after we empty a fully loaded car :) and when I say full I do not exaggerate !!! You'll find things behind things and behind that too, I'm not kidding :) The funny thing is that I know where everything is ?? Totally amazing O
I who have a memory like an goldfish :) but find out in Chaos, I'm sharp with that.
Yes, chaos is good
Oh!! Must drink water. Is completely dehydrated! !
 
 
 
 
 
 
 

Greece is taking CRETE with and is coming here // Grekland tar med KRETA hit

2017-08-09 10:29
 
JÖNKÖPING 
Okey om någon månad så öppnar en Grekisk restaurang i Jönköping. En grek som kommer att ha grekisk kock i köket.
I Jönköping var det längesedan det öppnade en Grekisk restaurang. Jag önskar verkligen ägaren all lycka med sin start :) oj undra om jag får komma med idéer till invigningen :) jag har en hel del idéer :) haha men jag skall nog inte avslöja dem nu :) får först fråga snällt. Så roligt. Undra hur loggan skall se ut? Denna gång får jag göra en själv för att ha och lägga upp här, sedan kan han få göra som han vill. Hehehe. Det som är viktigt är att vi människor skall få kunna ta del av dessa smaker, härliga färska, krispiga smaker av medelhavet. Åååå tänk om man skulle kunna få ihop att man känner denna havsvind i lokalen Hmmmm?  Måste tänka :)
NEJ nu får jag allt göra någon nytta! !! Kanske!! 
Eller ta en till kaffe
Haha sköt om dig där ute.

//
In about month, a Greek restaurant in Jönköping opens. A Greek who will have Greek cook in the kitchen.
In Jönköping it was long since it opened a Greek restaurant. I really wish the owner all the luck with his start :) oh wonder if I can come up with ideas for the opening :) I have a lot of ideas :) haha ​​but I will probably not reveal them now :) First, ask questions kindly. How fun. Wondering what the log should look like? This time, I have to do one myself to have and put up here, then he can do as he wants. Hehehe. What is important is that we should be able to get to know these tastes, delicious fresh, crispy flavors of the Mediterranean. Oh think of if you could get together to have the breeze ocean wind in the restaurant? Have to think :)
NO maybe I should make something useful ! !! Perhaps!!
Or take a coffee?
Haha take care out there.
 
 

Detta lilla land som är en gåva för människan // Αυτή η μικρή χώρα που είναι ...

2017-08-07 11:00
 
När man går ut i Grekland för en kaffe eller en drink så får man nästan alltid lite tilltugg till. Jag förundras! Detta land i kris som kämpar med näbbar och klor att leva vidare, som tjänar så lite i lön, som jobbar 10-12 timmar om dagen! De klagar men dock forsätter de! Så många unga känner sig tvungna att söka en ny framtid utomlands.  De får göra detta med egen styrka och vilja. Min fasa är att för många av generationer som är Greklands framtid behöver flytta! Vad händer med ett land som enbart kommer att kanske ha människor som närmar sig och är pensionerär?? Jag önskar detta land all tänkbara visdom att klara sig från människor som har förstört detta underbara land. De människor som vill se Greklands nedgång önskar jag de aldrig få se detta. Man ser här och nu vem och vilka som vill hjälpa eller stjälpa.
Må detta underbara land med dess människor överleva denna kris med bästa framgång den dom har varit i Grekland vet att det ör ett land som har allt.  Olyckligt nog så vill vissa se det falla! ! Varför??

//
Όταν βγαίνετε στην Ελλάδα για έναν καφέ ή για ένα ποτό, θα πάρετε πάντα μερικά σνακ. Είμαι έκπληκτη! Αυτή η χώρα σε κρίση που αγωνίζεται με ράμματα και νύχια για να ζήσει, η οποίοι βγαζουν τόσο μικρό μισθό και εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα! Παραπονούνται, αλλά συνεχίζουν! Τόσοι πολλοί νέοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναζητήσουν ένα νέο μέλλον στο εξωτερικό. Μπορούν να το κάνουν αυτό με τη δική τους δύναμη και θέληση. Η φρίκη μου είναι ότι πολλές γενιές, που είναι το μέλλον της Ελλάδας που χρειάζεται να φυγουν! Τι συμβαίνει σε μια χώρα που θα έχει μόνο άτομα που πλησιάζουν και είναι συνταξιούχοι; Εύχομαι αυτή η χωρα να εχει κάθε δυνατή σοφία για να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που έχουν καταστρέψει αυτή την υπέροχη χώρα. Οι άνθρωποι που θέλουν να δουν την παρακμή της Ελλάδας, εύχομαι ποτέ να μην το δουν αυτό. Τώρα μπορείτε να δείτε ποιος θέλει να βοηθήσει ή να κλέψει.
Εύχομαι τοσο αυτή η υπέροχη χώρα με τους ανθρώπους της να επιβιώσει αυτή την κρίση με την καλύτερη επιτυχία. Οποιος ήταν ποτέ στην Ελλάδα ξέρει ότι είναι μια χώρα που έχει τα πάντα. Δυστυχώς, ορισμένοι θέλουν να την δουν να πέφτει! ! Γιατί??

//
When you go out in Greece for a coffee or a drink you will always get some snacks. I am amazed! This country in crisis struggling with beaks and claws to live on, which earns so little salary and works 10-12 hours a day! They complain, but they continue! So many young people feel compelled to seek a new future abroad. They may do this with their own strength and will. My horror is that to many of generations, that is the future of Greece needs to move! What happens to a country that will only have people approaching and are retired? I wish this land all possible wisdom to cope with people who have ruined this wonderful country. The people who want to see Greece's decline I wish they never see this. You can now see who  wants to help or steal.
May this wonderful country with its people survive this crisis with the best success. Who ever  have been in Greece know that it's a country that has everything. Unfortunately, some wants to see it fall! ! Why??