RSS - xml

Kontrollerades senast: 2022-01-13 19:41:56

#Qigongmeditation blog

#Qigongmeditation blog on Nouw

Brené Brown Sårbarhet

2019-10-31 11:25
Från #Qigongmeditation

Vad är sårbarhet och utmärker sig den? Det är frågeställningar som jag ställer mig varje dag. Jag läser just en bok av Brené Brown. Mod att vara sårbar. En bok jag starkt kan rekommendera och jag läg…

Qigong och Flowing Zen

2019-10-29 12:24
Från #Qigongmeditation

Det var riktigt längesen jag bloggade, nästan glömt bort att jag har haft en blogg, men känner att jag vill hitta tillbaka till bloggandet. En avkopplande syssla nu under hösten. Det har hänt mycket …

Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 7

2017-12-27 13:52
Från #Qigongmeditation

Medicinsk Qigong Medicinsk Qigong blev ett myntat begrepp i Kina i början av 1950 talet efter att den medicinska experten Liu Guizhen redovisade de första resultaten av sin forskning inom området, fö…

Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 6

2017-12-27 13:43
Från #Qigongmeditation

Qigong Qigong, 气功, är en värdefull kulturell egendom i Kina och en viktig komponent i den Traditionella Kinesiska Medicinen. Ursprunget till Qigong tror man kan spåras så långt som ca 5000 år tillbak…

Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 5

2017-12-27 13:34
Från #Qigongmeditation

Kopping Koppning är en av de äldsta metoderna inom den Traditionell Kinesiska Medicinen. De tidigaste nedskrivna texterna om koppning går tillbaka till början av det fjärde århundradet, när den beröm…

Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 4

2017-12-27 13:31
Från #Qigongmeditation

Akupunktur “Zhen Jiu” är namnet för nål och moxa på kinesiska. Akupunktur är ett begrepp som myntades av europeiska missionärer på 1600-talet. Acus betyder nål och punktur betyder instick/punktera. A…

Kinesisk medicin olika behandlingsmetoder del 3

2017-12-27 13:22
Från #Qigongmeditation

TKM beskriver ett inre nätverk av meridianer som genomströmmas av en speciell frekvens av energi kallad Qi , enkelt översatt till livsenergi. Dessa meridianer står i förbindelse med inre organ, vävna…

Kinesisk medicin - fem elementen del 2

2017-12-27 13:09
Från #Qigongmeditation

De fem elementen "Wu Xing" förklarar processen som är grundläggande för naturens omlopp som också relateras till kroppen via meridianerna och organsystemen. Det kinesiska ordet "xing" betyder process…

Kinesisk medicin

2017-12-27 13:02
Från #Qigongmeditation

Jag kommer nu göra en serie kring kinesisk medicin, olika behandlingsmetoder, fakta och en massa annat smått och gott. Kommer att inleda med fakta kring kinesisk medicin. Traditionell Kinesisk Medici…

Qigong - The eight brocades

2017-11-27 19:19
Från #Qigongmeditation

Jag tänkte skriva lite kortfattat kring en gren i Qigongen som jag fastnat för och som jag utövar varje dag mellan 20-40minuter. Den kallas The eight brocades ”De åtta brocaderna”. I Kina finns en fo…