RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-09-24 10:44:39

Events and presentations

Delårsrapport januari – september 2019

2019-05-10 09:04
Från Sofia
Tyst period, 27 september - 17 oktober

Publicering av månadsstatistik för oktober

2019-02-07 13:43
Från Sofia

Roadshow i London

2019-07-01 10:29
Från Sofia

Den 26 till 27 november är Avanza på road show i London anordnad av Handelsbanken.

Roadshow i Edinburg

2019-07-01 10:30
Från Sofia

Den 28 november är Avanza på road show i Edinburg anordnad av Handelsbanken.

Publicering av månadsstatistik för november

2019-02-07 13:45
Från Sofia

Publicering av månadsstatistik för december

2019-02-07 13:46
Från Sofia

Bokslutskommuniké 2019

2019-07-11 08:23
Från admin

Årsstämma 2020

2019-09-16 13:56
Från Erik

Årsstämma för Avanza Bank Holding AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 17 mars 2020 i Stockholm.

Anmälan 
Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på denna webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Ärende
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 28 januari 2020 och handlingarna ska skickas med e-post till: [email protected]