RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-11-24 16:43:23

Haiti.do

600 barn får hjälp i Mont-Leon, Haiti

2019-04-19 16:31
Från [email protected] (Berno)
Haiti, ett av världens fattigaste länder, har återkommande drabbats av regeringskriser och våldsamma protester mot korruption och maktmissbruk. Förutsättningarna för många av de haitiska barnen att få gå i skola är undermåliga.
I bergsbygden Mont-Leon i östra Haiti har Comunidad Maranata alltsedan 2010 haft förmånen att hjälpa en del av de mest drabbade barnen. Fler än 600 elever varje år får tack vare gåvogivare garanterad fri skolgång i ett samarbete missionen har med skolan NECFUM.
Hjälpen består i första hand av att vi betalar skolans lärarlöner. Villkoret är att inga elevavgifter då får tas ut. Det vanliga annars är att de avgifter föräldrarna betalar varje månad ska täcka den kostnaden. De flesta familjerna är mycket fattiga och har inga möjligheter att betala skolgång för sina barn.
 Skolan tar emot barn från 3 år och upp till och med åttonde klass. Lokalerna består av plåttak med vindskydd och jordgolv. Hemmasnickrade långbänkar fungerar som skolbänkar.
Några av barnen efter skoldagens slut.En vanlig syssla för många barn är att hämta vatten. Avstånden kan ibland vara mycket långa.Luka Pierre är skolans rektor och är mycket ivrig i sitt arbete för att så många som möjligt ska ges möjlighet till skolgång.Barn på väg hem.En svalkande vattenkälla utefter vägen.Vi fortsätter frimodigt att vädja om hjälp för de haitiska barnens skolgång. Varje gåva har stor betydelse. Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6 eller SWISHA till 123 155 15 71. Märk: Haiti

(no title)

2017-06-29 23:26
Från [email protected] (Berno)

Swish: 123 155 15 71 Märk: Haiti

2016-09-11 14:05
Från [email protected] (Berno)
http://blogg.maranata.se/2016/02/haiti-behover-din-hjalp.htmlInskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

Mont-Leon, östra Haiti

2016-01-28 07:55
Från [email protected] (Berno)

La-escuela-en-Mont-Leon.jpg (1600×1200)Mont-Leon, Haiti. Även under innevarande läsår, 2015/16, har vi kunnat garantera skolgång för 615 barn i den haitiska bergsbygden Mont-Leon. Hjälpen består i att Comunidad Maranata betalar skolans 15 lärarlöner under förutsättningen att eleverna får studera gratis. Inga avgifter tas ut vilket är en stor hjälp till dessa fattiga familjer. Vill du vara med och ge ditt stöd, sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg 44 10 05-6, märk: Haiti.

För fem år sedan idag...

2015-01-12 11:56
Från [email protected] (Berno)
Idag är det fem år sedan den fruktansvärda jordbävningen drabbade Haiti. Nästan 300 000 människor dog och ännu fler förlorade allt de hade. Fortfarande lever ca 80 000 människor i tältläger i Port au Prince.
Dagarna efter jordbävningen var vi en av många organisationer som reste in i Haiti med hjälpsändningar. Intrycken är outplånliga. Bilderna nedan är från en av resorna till Port au Prince.

Loppis för Haiti 31/1 - 2/2

2014-01-25 00:05
Från [email protected] (Berno)
Loppisen är slut för den här gången, men fortsätt att stödja barnen i Haiti.Sätt in en gåva på pg 44 10 05-6. Märk Haiti / Mont-Leon. Maranataförsamlingen förmedlarAlla gåvor går oavkortat till skolavgifter och läromedel för över 600 skolbarn i Mont-Leon i östra Haiti.

Julhälsning från barnen i Mont-Leon

2013-12-21 13:53
Från [email protected] (Berno)
Elever i skolan i Mont-Leon.
Barnen i Mont-Leon önskar God Jul och ett Gott Nytt År 2014!

Eleverna i haitiska bergsbygden Mont-Leon har nu jullov. Tack vare många gåvor från vänner i Norge och Sverige har 613 barn getts möjlighet att gå i skola det här läsåret. Att få lära sig läsa, skriva, räkna etc. är en mänsklig rättighet. Dock ser verkligheten annorlunda ut för många, många barn.

Skolans rektor Luka Pierre delar ut skrivböcker.Genom den hjälp som vi kan förmedla till skolan får samtliga barn inskrivna i skolan i Mont-Leon fri skolgång och skolans 15 lärare och övrig personal får sina löner betalda. Den 18 december betalades årets sista löner ut.

Genom skolans rektor Luka Pierre vill vi här framföra hälsningar från alla barnen i Mont-Leon som önskar God Jul och ett Gott Nytt År 2014!

Loppis för Haiti

2013-11-22 17:16
Från [email protected] (Berno)

Lördagen den 30 november och 
söndagen den 1 december kl 10 - 16

Adress: Bällstavägen 100, Bromma
(vid Solvalla travbana)  
Alla intäkter går oavkortat till att bekosta skolgång för haitiska barn i bergsbygden Mont-Leon i östra Haiti. Bakomliggande läsår har inte mindre än 800 barn fått hjälp att studera, tack vare alla de gåvor som på olika sätt samlats in. Läsåret 2013/2014 är det 650 barn som får hjälp att studera.

Insamling: Vi tar fortsatt emot begagnade saker och rena kläder inför kommande satsningar. Ring så hämtar vi eller kom förbi och lämna i receptionen som är bemannad veckans alla dagar. Tel 08 98 56 83 Mob 073 617 3067

Gåvor: Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg 44 10 05-6. Märk inbetalningen: Haiti

650 barn får hjälp i Mont-Leon

2013-10-11 02:28
Från [email protected] (Berno)
Läsåret 2013-2014 är det inte mindre än 650 barn som får hjälp att studera gratis i skolan i Mont-Leon, i östra Haiti.
Hjälpen består i att Comunidad Maranata bekostar skolans samtliga lärarlöner under villkoret att inga elevavgifter tas ut.
Var med och ge ett bidrag till barnen i Haiti. Maranataförsamlingen förmedlar din gåva. Pg 44 10 05-6

Contacto / Kontakt

2013-06-29 13:27
Från [email protected] (Berno)
Sverige:
Maranataförsamlingen i Stockholm
Bällstavägen 100, Bromma
Epost: [email protected]
Tel +4638 98 56 83

República Dominicana:
Comunidad Maranata, Santo Domingo, R.D.
E-mail: [email protected]
Tel +1 829 907 2950

Belle-Terre april 2013

2013-04-29 13:16
Från [email protected] (Berno)
En del av skolbarnen i Belle-Terre, östra Haiti. Översta bilden till vänster är från Belle-Terre, en avlägsen by i östra Haiti, där Comunidad Maranata hjälper 355 barn att studera. Under läsåret 2012/13 har fler än 800 barn i Belle-Terre och Mont-Leon fått gratis skolgång det här läsåret tack vare alla gåvor som förmedlats.
Källa: veronica.do


Ett enkelt hus på landet utanför Baptiste.
Två haitiska pojkar på vandring.

Kenia är handikappad och kan inte gå. Hon bor med sin familj i Baptiste.
Claudine hälsar till alla. Även han är handikappad.
Tvättdags.
Missionär Zebastian Vidén.

Hopp för barn i haitiska bergen

2012-09-17 04:15
Från [email protected] (Berno)
Några av skolbarnen i Mont-Leon vilka får hjälp
med sin skolgång tack vare gåvogivare från olika platser.Den 1 oktober inleds skolåret för många haitiska barn. För tredje året i rad besöker Comunidad Maranata den haitiska bergsbygden Baptiste med omnejd. För varje år som gått har missionen kunnat hjälpa allt fler barn att studera. Från första årets 22 barn som fick hjälp att skrivas in i olika skolor omfattar hjälpen idag inte mindre än 800 barn. I huvudsak handlar det om att Comunidad Maranata åtar sig att betala löner för ca 20 lärare under det villkoret att eleverna får studera gratis. Det är först och främst två olika skolor som omfattas av hjälpen, vilka ligger i bergsbyarna Mont-Leon och Belle-Terre. Tack vare hjälpen har antalet elever som skrivits in i nämnda skolor ökat med över 100 procent.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt är med och möjliggör den här satsningen. Vill du vara med? Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6. Märk inbetalningen: "Haiti"

Loppis i Dominikanska republiken för att hjälpa haitier

2012-07-02 12:21
Från [email protected] (Berno)
Klicka på bilden.Igår var det loppis i Batey Palavé. Se Karins bildreportage från försäljningen och även från gårdsmötet på kvällen i Las Palmas.

564 haitiska barn får hjälp med skolgång

2012-05-01 14:42
Från [email protected] (Berno)
Filmen är ca 34 minuter:

564 barn får hjälp av Comunidad Maranata

2012-02-07 14:53
Från [email protected] (Berno)
Skolan i BeltreSkolbarn i Beltre.Lärarmöte i Mont-LeonEfter ytterligare en resa till haitiska Baptiste med omnejd har nu hjälp garanterats så att 564 barn kan studera hela läsåret ut i två olika skolor. Sedan tidigare har Comunidad Maranata bekostat skolgången för 354 elever i bergsbyn Mont-Leon. Vid senaste besöket fredagen den 3 februari 2012 överlämnades betalning för skolans åtta lärarlöner läsåret ut samt att alla elever fick nya kollegieblock och pennor.
Zebastian delar ut skrivböcker och pennor till elever i Mont-Leon. Vid ett tidigare tillfälle besöktes Beltre, en ännu mer avlägsen bergsby i Baptiste-regionen. Då saknades resurser för att bistå de 210 elever som är inskrivna där. Tack vare medel som kommit in, bland annat från Barn hjelper barn i Skudeneshavn, Norge,  planerar Comunidad Maranata att under nästa resa till regionen återigen besöka skolan och den här gången med resurser som gör att också de barnen får sin skolgång garanterad fram till och med juni månad.