RSS - xml

Kontrollerades senast: 2022-11-08 10:41:17

MSB INSPIRE nedladdningstjänst, Översiktlig stabilitetskartering (NZ.RiskZone)

MSB:s Inspiretjänster: Nedladdningsbara dataset. Dataset är i befintligt tillgängligt format vilket oftast är GML och SHAPE-format (EPSG:4258/EPSG:3006)

Stabilitetskartering i Sverige

2018-12-17 17:00
Stabilitetskartering i Sverige.

Länk till datafeed:
Länk